237-105

יד לספר תורה, כסף, דרום גרמניה המאה ה19

Silver Torah pointer, southern Germany, 19th c.

Start Price: $400