237-109

גביע כסף Sterling עם עבודת צריבה תוצ' אבישי, ירושלים

Sterling silver cup, with etching work, Avishai, Jerusalem

Start Price: $600