237-111

חמש מדליות כסף לפדיון הבן: צד א' דג ו"חי", צד ב': "ברית"

Five silver medals for "Pidion HaBen", obverse: fish and "Chay", reverse: "Brit"

Start Price: $150