237-112

מנורת שבת לשמן 7 קנים, כסף עם כיתוב: לכבוד שבת קודש"

Silver Shabbat oil lamp, 7 arms, inscribed: "L'chvod Shabbat Kodesh"

Start Price: $425 Sold for: $425