237-113

יד לספר תורה, כסף, מרכז אירופה המאה ה19

Silver Torah pointer, central Europe, 19th c.

Start Price: $220