237-114

קופסת אתרוג, כסף, הונגריה המאה ה18, צורת דלעת

Silver Etrog box, Hungary, 18th c., pumpkin shaped

Start Price: $8000