237-116

זוג רימונים לספר תורה, כסף, עבודת ניסור, צפון אפריקה

Pair of silver Rimonim (Torah finials), pierced, North Africa

Start Price: $500