237-117

שיויתי כתוב ביד ע"ג קלף במסגרת כסף

Handwritten Shiviti on parchment, in a silver frame

Start Price: $425