237-118

יד לספר תורה, כסף, צפון אפריקה

Silver Torah pointer, north Africa

Start Price: $220