237-120

חמש מדליות כסף לפדיון הבן עם מנורה, דגים, וחמסה, סגנון קהילות צפון אפריקה

Five silver medals for "Pidion HaBen" with a Menorah, fish and Chamsa, in North African style

Start Price: $150 Sold for: $150