240-1002

חמש תעודות-קבלות לתרומות ירושלים, תחילת המאה ה20: כלל וורשא, עזרת ירושלים (3) תרע"ג, כלל זיבענבירגן וסילארי, תרע"ד

Five receipts-certificates for donations, Jerusalem, early 20th c.: Kolel Warsaw, Ezrat Yerushalaim (3), 1913, Kolel Ziebenbirgen Vesilari, 1914

Start Price: $60