240-1004

אסימון של מקווה ישראל, הטבעה: "Mikweh Israel 1 A.I.U"

Token of "Mikweh Israel 1 A.I.U"

Start Price: $100 Sold for: $280