240-1005

שתי המחאות- שטרות, נפדו בבנק ברקליס בפברואר, ומרץ 1940

Two checks-bills, were redeemed at Barkleys Bank Feb. and Mar. 1940

Start Price: $40