240-1007

אלבום עם כ-90 קבלות, תרומות לישיבות ומוסדות שונים: בית לפליטות, עץ חיים, ישיבת מאור חזקיהו, בית כנסת נוה קדש ועוד

Album containing 90 receipts, donation to Yeshivas and various institutions: Beit L'plitot, Etz Chayim, Yeshivat Or Heskiyahu, Beit Knesset Neve Kadesh and others

Start Price: $40 Sold for: $40