240-1008

ארבע המחאות של בנק אנגלו פלשתינה בע"מ The Anglo Palestine Com Ltd. 1901, 1903, 1912, 1920

Four checks of The Anglo Palestine Com Ltd. 1901, 1903, 1912, 1920

Start Price: $120 Sold for: $120