240-1009

צ'ק של חברת החשמל לארץ ישראל לונדון, 1934, ע"ס 100 לא"י, חתום ע"י רוטנברג (חתימה אדומה)

Check of the Eretz Israel Electric Company, London, 1934, IAO 100 EIL, signed by Rotenberg

Start Price: $50