240-1011

שתי תעודות מניה ושתי אגרות חוב: החברה ב.א.פ. להשקעות בע"מ, 1951,1954, בנק זרובבל, 1949, אגרת השעקות לא"י בע"מ (נפרע)

Two bearer bonds and two debentures, B.A.P. (Anglo-Palestine Bank) L'hashkaot Ltd 1954, 1951, Zerubbabel Bank 1949, Agrat Hashkaot L'Eretz Israel Ltd., (redeemed)

Start Price: $70 Sold for: $100