240-1013

ארבע תעודות מניה: קופת עם, 1954 קופת עם, 1960, בנק משכנתאות וחסכונות, 1950, חב' ב.א.פ. (בנק אנגלו-פלשתינה) להשקעות בע"מ, 1951 (נפדה)

Four bearer bonds, Kupat Am 1954, Kupat Am 1960, Bank Mashkantaot V'Chischonot 1950, B.A.P.(Anglo-Palestine Bank) L'hashkaot Ltd. 1951 (redeemed)

Start Price: $90