240-1016

לוט 25 שטרות ארצות ערב ואיסלמיות, מצבים VG-AUC, תקופות שונות: Afganistan (2), Egypt (4), Iran (5), Iraq (3) Jordan (1), Liban( 5), Oman (1), Pakistan (2), Syria (1), Yemen (1)

Lot of 25 banknotes, Arab and Muslim countries: VG-AUC, various periods, Afghanistan (2), Egypt (4), Iran (5), Iraq (3) Jordan (1), Libya 5), Oman (1), Pakistan (2), Syria (1), Yemen (1)

Start Price: $100 Sold for: $100