240-1017

שטר על סך 100 פזטות Cien Pesetas, Madrid 1925 , VF
El Banco de Espana

Banknote IAO 100 pesetas, Cien Pesetas, Madrid 1925 , VFEl Banco de Espana

Start Price: $40