240-1021

לוט של 21 שטרות, ארצות אפריקה מצבים Vf-AUC כולל: Burundi (5), Congo (4), De Guinee (1), Madagascar (2), Mocambique (3), Nigeria (1), Somaila (!), Zambia (

Lot of 21 banknotes, African countries, VF-AUC, comprises: Burundi (5), Congo (4), De Guinee (1), Madagascar (2), Mozambique (3), Nigeria (1), Somalia (!), Zambia (

Start Price: $80