240-1022

שטר ע"ס לירה טורקית, האימפריה העותמאנית, UC

Banknote IAO one Turkish lira, Ottoman Empire, UC

Start Price: $180