240-1023

לוט 30 שטרות, ארצות דרום אמריקה מצבים AUC כולל: Argentina (3), Bolivia (1), Brasil (8), Chile (1), Cuba (1), Guyana (3), Honduras (1), Jamaica (1), Mexico (1), Peru (7), Suriname (1), Trinidad (1), Venezuela (1)

Lot of 30 banknotes, South American countries, AUC, comprises: Argentina (3), Bolivia (1), Brazil (8), Chile (1), Cuba (1), Guyana (3), Honduras (1), Jamaica (1), Mexico (1), Peru (7), Suriname (1), Trinidad (1), Venezuela (1)

Start Price: $100