240-1026

שטר ע"ס 500 פרוטה Fine-VF
בנק לאומי , 1952

Banknote IAO 500 pruta, Fine-VFLeumi Bank 1952

Start Price: $30 Sold for: $190