240-1029

חמישה שטרות "הצעת מטבע חוקית": 50, 100 פרוטה, אשכול נאמן, AUC, 250 פרוטה Fine-VF, פריפיקס: א,ב,ג

Five banknotes "Proposal for Legal Currency", 50, 100 pruta, Eshkol Neeman, 250 pruta, AUC, prefix: Alef, Bet, Gimel

Start Price: $80 Sold for: $110