240-1031

שטר על סך 1000 שקל "ררב" עם דירוג PMG-67
בנק ישראל 1983

Banknote IAO 1000 IS, PMG-67 "RRB" errorIsrael Bank 1983

Start Price: $80