240-1033

שטר על סך 100 ₪, טעות בהזהבה מצב UNC
בנק ישראל 2002

Banknote IAO 100 NIS, gilding error, UNCIsrael Bank 2002

Start Price: $120