240-1034

שטר ע"ס חמש לירות א"י מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה, 1948

Banknote IAO 5 EIL, Fine

Start Price: $40 Sold for: $85