240-1036

שטר ע"ס 500 מיל, VG-Fine
בנק אנגלו-פלשתינה, 1948

Banknote IAO 500 mil, VG-Fine

Start Price: $40 Sold for: $140