240-1037

סדרת שטרות : חמש מאות פרוטה, VF לירה ישראלית אחת AUC, חמש לירות ישראליות, XF-UC, עשר לירות, XF-AUC, חמישים לירות ישראליות, VF-XF
בנק ישראל, 1955

Series of banknotes: 500 pruta VF, 1IL, AUC, 5 IL, XF-UC, 10 IL, XF-UC, 50 IL, VF-XFIsrael Bank 1955

Start Price: $200