240-1038

לוט שטרות בנק ישראל: 50 ל"י, 1960, 50 ל"י, 100 ל"י 1968, מצב UC

Lot of bank of Israel banknotes: 50 IL, 1960, 50 IL, 100 IL 1968, UC

Start Price: $40