240-1039

שטר ע"ס 500 מיל, פריפקס B מצב XF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ 1948

Banknote IAO 500 mil, prefix B, XF

Start Price: $300 Sold for: $300