240-1042

שלושה שטרות: 50 שקל, 1978 שני פסים ירוקים, VF, ארבעה פסים חומים XF, 100 שקל 1979, שני פסים, XF
בנק ישראל

Three banknotes, 50 IS, 1978, two green threads, VF, 100 IS four brown threads 1979, XF, two threads XFIsrael Bank

Start Price: $50 Sold for: $55