240-1044

לוט כ-135 שטרות, כולל: שקל אחד (40), חמישה שקלים (26), עשרה שקלים (10) , חמישים שקלים (59), מצבים שונים

Lot of appr. 135 Banknotes incl: 1 Shekel (40), 5 Shekel (26), 10 Shekel (10), 50 Shekel (59), condition varies

Start Price: $50