240-1045

שטר על סך 10 לירות, ללא מספר Remainder דירוג PMG-64
בנק ישראל 1988

Remainder banknote IAO 10 IL, no number, PMG-64Israel Bank 1988

Start Price: $600 Sold for: $600