240-1046

שטר ע"ס לירה א"י אחת, VG-Fine
בנק אנגלו-פלשתינה, 1948

Banknote IAO 1 EIL, VG-Fine

Start Price: $50 Sold for: $80