240-1047

שטר ע"ס 500 מיל, מצב VF
Palestine Currency Board 1929

Banknote IAO 500 mil, VF

Start Price: $700