240-1048

שטר על סך 50 שקל, 4 פסים שחורים מצב UNC
בנק ישראל 1978

Banknote IAO 50, four black threads, UNCIsrael Bank 1978

Start Price: $50 Sold for: $75