240-1052

לוט מטבעות "כל העולם"

Lot of coins from around the world

Start Price: $40 Sold for: $40