240-1053

לוט של תשעה מטבעות: שתי מטבעות כסף, מדינות גרמניה, 1776,1768, וכן שבע מברונזה, אנגליה, מאות 17,18

Lot of nine coins: 2 silver coins, German states, 1776, 1768, and seven bronze coins, England, 17th, 18th c.

Start Price: $80 Sold for: $80