240-1054

לוט מטבעות כל העולם בקופסת פלסטיק, ס"ה כ-8.9 ק"ג

Lot of coins from around the world, in a plastic box, total of 8.9 kg

Start Price: $50 Sold for: $70