240-1055

לוט של מטבעות-תליונים, כולל מטבעות ערביים פרסיים ונוספים, עתיקים וחדשים

Lot of coins-pendants, including Arab, Persian and other coins, antique and new

Start Price: $100