240-1057

לוט מטבעות ושטרות, כל העולם

Lot of coins and banknotes, from around the world

Start Price: $25 Sold for: $55