240-1058

שמונה מטבעות מדינת ישראל: 25 מיל אלומיניום תש"ט, 250, 500 פרוטה כסף, תש"ט, 250 פרוטה תש"ט רגיל, 3 מטבעות אגורה הפוכה, 5 אגורות, תשכ"ד

Eight coins of the State of Israel: 25 mil, aluminum, 5709, 250, 500 pruta silver, 5709 (1949), 250 pruta, 5709(1949) regular, 3 agora coins upside down, 5 agora coins 5724 (1964),

Start Price: $50 Sold for: $85