240-1059

לוט מטבעות ישראל, בצנצנת, ס"ה 6.9 ק"ג

Lot of Israeli coin in a jar, total 6.9 kg

Start Price: $25 Sold for: $30