240-1060

41 מטבעות פלשתינה א"י, מנדט: 1 מיל (9) 2 מיל (5), 5 מיל (5), 10 מיל (12), 20 מיל (4), 50 מיל (1927,1935,1939), 100 מיל (1927,1935,1939)

41 Palestine Eretz-Israel British Mandate coins: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (5), 10 mil (12), 20 mil (4), 50 mil (1927, 1935, 1939), 100 mil (1927, 1935, 1939)

Start Price: $100 Sold for: $200