240-1062

לוט 38 מטבעות פלשתינה-א"י, מנדט: 1 מיל (16) 2 מיל (7), 5 מיל (5), 10 מיל (5), 20 מיל (1935,1944), 50 מיל (1931, 1935, 1935) + אסימון "כפר הישוב"

Lot of 38 B. Mandate coins: 1 mil (16), 2 mil (7), 5 mil (5), 10 mil (5), 20 mil (1935, 1944), 50 mil (1931, 1935, 1935) + "Kofer Hayeshuv" token

Start Price: $120 Sold for: $180