240-1063

לוט מטבעות ומדליות ישראל: חנוכה תשמ"ב 1981, תשל"ח 1977, נצחון 1967, כסף 937 26 גרם, מדלית חיפה ארד, עשור לחירות ישראל, ארד, ופריטים נוספים

Lot of Israel coins and medals, Chanukah 5742 1981, 5738 1977, Victory 1967, silver 937, 26 gm, Haifa bronze medal, decade to the libration of Israel, bronze, and other articles

Start Price: $25 Sold for: $50