240-1064

לוט מטבעות פלשתינה-א"י, מנדט, ערים שונות, שנים שונות: 1 מיל (8), 2 מיל (5), 5 מיל (6), 10 מיל (1927,1933,1939,1940,1943,1946), 20 מיל (1927,1940,1942), 50 מיל (1927), 100 (1939)

Lot of B Mandate coins, various cities and years: 1 mil (8), 2 mil (5), 5 mil (6), 10 mil (1927, 1933, 1939,, 1940, 1943, 1946), 20 mil (1927, 1940, 1942), 50 mil (1927), 100 mil (1939)

Start Price: $120 Sold for: $130