240-1065

עשר מטבעות פלשתינה-א"י, מנדט: 100 מיל , 1935, 10 מיל (4), 5 מיל (2), 2 מיל (3)

Ten Palestine Erets-Israel British Mandate coins, 100 mil 1935, 10 mil (4), 5 mil (2), 2 ml (3)

Start Price: $40 Sold for: $40